Select Page

Organizacijos

  Motinos Teresės šeimų namai

Rugpjūčio 20 dieną susitikome su „Motinos Teresės šeimų namai“ (Šeimų namai) direktore Regina Zabieliene, jaukiose Šeimų namų patalpose. Šeimų namai buvo įsteigti 2012 m. gegužės 10 d., steigėjas – Labdaros ir paramos fondas „Vilties kalnas“ (Fondas). Namai dvelkia meile, globa ir ramybe, čia pagalbos ranka ištiesiama tikslingai ir drąsiai.

Prie įėjimo lankytojus pasitinka užrašyta vizija: ,,Tapti įstaiga, kurioje sukurta saugi, sveika, kultūringa bei dvasinga aplinka krizės ir sunkumų paliestoms šeimoms, vaikams bei jaunuoliams: suburiant besimokančią ir palaikančią bendruomenę skatinti jos narius būti atsakingais, savarankiškais, aktyviais ir kūrybingais žmonėmis”. Šeimos namų misija: ,,Plėtoti kokybiškas kompleksines individualias bei grupines paslaugas atitinkančias aktualius Šeimų namų bendruomenės narių poreikius skatinant jų savarankišką bei orų gyvenimą visuomenėje”.

Pasak Reginos, globojami tie, kuriems pagalbos šiuo metu reikia labiausiai – pavieniai asmenys bei šeimas, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, turi negalią, gauna mažas pajamas, kartais priklauso socialinės rizikos grupei.

 

Šeimų namai tęsia pradėtus Fondo darbus. Fondas jau nuo 2005 m. savanoriškais pagrindais vykdė projektą „Globokime vaikus, padėdami šeimai“. 2008 m. įkurta „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“. Nuo pat įsikūrimo Fondas turėjo viziją ir idėją įkurti Šiauliuose Įstaigą, kurioje būtų teikiamos stacionarios globos paslaugos mamoms su kūdikiais, kurią įgyvendino įkurdamas šiuos Šeimų namus, kuriuose teikiamos Socialinės kompleksinės paslaugos krizinėse situacijose esančioms mamoms/tėvams su kūdikiais/vaikais. Tėvai gali gyventi Įstaigoje ir mokytis kaip auginti, prižiūrėti ir lavinti vaikus mokytis socialinių ir buities įgūdžių.

Dauguma globojamų šeimų dalyvauja visuose ar bent keliuose Šeimos namų vykdomuose projektuose, nes jiems aktualios dauguma teikiamų paslaugų:

Prireikus pagalbos rankų ar dirbti fizinius darbus „Motinos Teresės šeimų namai“ vykdydami projektą „Socialinės dirbtuvės“ teikia paslaugas tokias kaip aplinkos tvarkymo darbai, butų valymo darbai, paslaugos kaina – sutartinė. Drąsiai kreipkitės pagalbos į projekto rinkodaros specialistę (tel: 867148031). Projekto dalyviai tikrai atliks darbą iš visos širdies ir su meile.

💖Šiuo metu labai reikia išasfaltuoti kiemą, tad bet kokia finansinė parama ar pagalba iš kelių tiesimo specialistų reikalingais darbais, medžiagomis būtų labai reikalinga. Susisiekti galite anksčiau pateiktu tel.