Select Page

Rezultatai

V Mentorystės sesija ,,Strateginis bendradarbiavimas” rezultatas, 2023.03.25

2023 m. kovo 25 d., nuotoliu, vyko paskutinė, penktoji projekto mentorystės sesija tema „Strateginis bendradarbiavimas”. Sesija, skirta stiprinti Šiaulių krašto jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas. Jos metu, Šiaulių krašto PVO siekė galutinai nusistatyti svarbiausias problemas bei ieškojo jų sprendimo būdų, kuriuos galėtų drauge įgyvendinti. Padedant profesionaliam mentoriui, sesijos moderatoriui, Andriui Ruseckui, aptarė veiklos, plėtros galimybes, PVO sektoriaus Šiaulių krašte augimo perspektyvas, galimas bendradarbiavimo kryptis, ieškojo naujų galimybių bei bendradarbiavimo formų. Šios mentorystės sesijos metu organizacijos susirašė bendros Šiaulių krašto jaunimo PVO veiklos strategijos projektą, gana smulkiai detalizavo punktus, ką ir kaip planuotų įgyvendinti, 5 metų perspektyvoje. Strategijos dokumentas planuojamas pasirašyti baigiamosios konferencijos „Išmok. Kurk. Veik” metu, gegužės 12 d., Šiaulių kultūros centre.