Select Page

Renginiai

Nuotolinė interaktyvi mentorystės sesija ,,Strateginis bendradarbiavimas”

2023 m. kovo 25 d. (šeštadienį), kviečiame jau į paskutinę praktinę mentorystės sesiją „Strateginis bendradarbiavimas”, skirtą jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms stiprinti, Šiaulių krašte. Ši sesija yra projekto „Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams: Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra“ dalis.

Kviečiame aktyviai dalyvauti Šiaulių krašto jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus, savivaldos atstovus ir kitus. Drauge sieksime galutinai nusistatyti svarbiausias problemas bei ieškosime jų sprendimo būdų, kuriuos galėtume įgyvendinti. Padedant profesionaliam mentoriui, aptarsime veiklos, plėtros galimybes, NVO sektoriaus Šiaulių krašte augimo perspektyvas, galimas bendradarbiavimo kryptis, ieškosime naujų galimybių bei bendradarbiavimo formų. Mentorystės sesijos metu planuojame parengti bendros Šiaulių krašto jaunimo PVO veiklos strategijos projektą. Dokumentas bus pasirašytas baigiamosios konferencijos „Išmok. Kurk. Veik” metu, gegužės 12 d., Šiaulių kultūros centre.

Darbotvarkė:

09:45-10:00 – Registracija. Klausimai.

10:00-12:00 – I modulis. Šiaulių krašto jaunimo pagrindinių problemų ir veiklos galimybių nustatymas.

12:00-13:00 – Pertrauka

13:00-14:30 – II modulis. Bendradarbiavimo galimybių paieška.

14:30-14:45 – Pertrauka

14:45-16:40 – III modulis. Šiaulių krašto jaunimo ir su jaunimu dirbančių PVO veiklos strategija.

16:40-17:00 – Diskusija

Mentorius

Andrius Ruseckasdiplomuotas fizikas, profesionalus koučeris. Andrius dirba, padėdamas stiprinti vidinę organizacijų komunikaciją, gerinti tarpusavio santykius, formuoti vidinę kultūrą ir etiką. Moko įvairių lygių vadovus koučingo subtilybių. Padeda išspręsti ginčus, rasti palankiausius sprendimus ir išklausyti visas puses strateginėse sesijose, geriau pažinti save ir kitus. Grupių mentorius, mokymų kūrėjas ir lektorius, dirbantis tiek  individualiai, tiek grupėmis. Andriaus vizija, jog organizacijų darbuotojai ir jų vadovai turėtų psichologiškai sveikus, pasitikėjimu grįstus santykius. Turi patirties stiprinant ir apmokant NVO sektorių. Savanoriauja net keletoje organizacijų, tokiose kaipJaunimo linija”, kuriose taip pat veda mokymus.

Mentorystės sesijos metu, Andrius organizacijoms padės:

  • nusistatyti svarbiausias problemas bei ieškoti jų sprendimo būdų, kuriuos galėtų įgyvendinti; 
  • aptarti veiklos, plėtros galimybes, NVO sektoriaus Šiaulių krašte augimo perspektyvas, galimas bendradarbiavimo kryptis;
  • ieškoti naujų galimybių bei bendradarbiavimo formų;
  • suformuluoti ir parengti bendros Šiaulių krašto jaunimo PVO veiklos strategijos projektą.