Select Page

Apie Projektą

Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams: Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra

KONFERENCIJA „IŠMOK. KURK. VEIK.“

Ar kada susimąstei, kokius įgūdžius turi ir, kokių Tau dar reikia?

Kaip priimti geriausią sprendimą ir sutrumpinti ilgą karjeros pasirinkimų sąrašą pačiam?

Kokius žingsnius reikėtų žengti, kad išsirinktum tai, kas ne tik įdomu, bet tikrai tinka būtent Tau?

Projektas “Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams: Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra” skirtas Šiaulių krašto Pilietinėms visuomeninėms organizacijoms (PVO) orientuotoms į jaunimo įtraukimą ir aktyvumo skatinimą. Jis startavo gruodžio 1 dieną 2020 metais ir truks 30 mėnesių.

Projektą remia:

Aktyvus Pilietis

KĄ MES DAROME?

Projekto trukmė yra 30 mėn. ir jo metu numatyta 15 interaktyvių mokymų sesijų atrinktomis lyderystės ir įtraukties temomis (vienerių mokymų trukmė 4 val.), 5 mentorystės sesijos (1 x 6 val) ir baigiamoji 300 žmonių subursianti  – vienos dienos lyderystės konferencija su lektoriais iš Lietuvos ir užsienio. 

Konferencijoje bus apibendrinti projekto rezultatai bei, tikimės,  pasirašyta projekto metu parengta ilgalaikė Šiaulių krašto NVO bendradarbiavimo ir veiklos strategija. Konferencijoje numatyti pranešimai apie efektyvius praktinius šiuolaikinio aktyvaus pilietiškumo pavyzdžius, sėkmės istorijos, Šiaulių apskrities NVO prisistatymas visuomenei, bei tikimės ir Šiaulių regiono savivaldos atstovų dalyvavimo.